سرویس زمینی

شرکت اتحاد ایران, با در اختيار داشتن كاميون چادري و کفی متناسب با استانداردهاي روز اروپا ، سرويس هاي مناسب و مرتب كاميوني بصورت كريري و يا فورواردي,با برخورداری از تجارب و امکانات گسترده ،آماده ارائه خدمات جهت حمل محمولات صادراتی و وارداتی بصورت زمینی توسط کامیون دربست و گروپاژ  میباشد.