سرویس هوایی

شرکت اتحاد ایران همکاری های گسترده با کلیه ایر لاین های داخلی (ایران ایر . ماهان. آسمان.ایرتور) و هواپیمایی های خارجی ( ترکیش.امارات.لوفت هانزا و...) داشته و کلیه خدمات هوایی را با بهترین کیفیت ارائه میدهد.